Computing for Mathematics: gwaith cwrs unigol


Cyfarwyddiadau

Ysgrifennwch adroddiad 3 tudalen ar bwnc mathemategol. Ystyriwch gynulleidfa targed eich adroddiad i fod yn fyfyrwyr mathemateg blwyddyn gyntaf sydd eisiau dysgu’r pwnc. Rhaid ysgrifennu eich adroddiad yn LaTeX a rhaid iddo ddefnyddio agweddau cyfrifiadureg (Python) i ddangos y pwnc.

Ar gyfer eich pwnc, dewiswch theorem, dyfaliad neu algorithm a ddefnyddiwch god i’w ddangos, i’w phrofi, neu i’w wrthbrofi.

Anogir i chi ddewis pwnc eich hun, os ydych yn gwneud hyn awgrymir eich bod yn gwirio gyda fi (Vince Knight) bod y pwnc yn un addas.


Cynllun marcio

Defnyddir y cynllun marcio canlynol:

Rhaid cynnwys yr holl god a hoffwch gael ei farcio o fewn y 3 tudalen.*


Ateb Enghreifftiol

Mae ateb enghreifftiol ar gael:

Noder nid yw hwn i fod yn ddatrysiad perffaith. Yn y dosbarth fe fyddwn yn drafod ac yn ei werthuso.


Cyflwyno

Fe allwch gyflwyno’r gwaith yn naill ai Saesneg neu yng Nghymraeg.

Gweler y fersiwn Saesneg ar gyfer manylion cyflwyno a dyddiadau cau.