Computing for Mathematics: gwaith cwrs unigol

Cyfarwyddiadau

Ysgrifennwch adroddiad 3 tudalen ar bwnc mathemategol. Ystyriwch gynulleidfa targed eich adroddiad i fod yn fyfyrwyr mathemateg blwyddyn gyntaf sydd eisiau dysgu’r pwnc. Rhaid ysgrifennu eich adroddiad yn LaTeX a rhaid iddo ddefnyddio agweddau cyfrifiadureg (Python) i ddangos y pwnc.

Anogir i chi ddewis pwnc eich hun, os ydych yn gwneud hyn rydw i’n awgrymu gwirio gyda fi (Vince Knight) bod y pwnc yn un addas. Os nad ydych yn gallu dewis pwnc dewiswch un o’r canlynol:

Anogir i chi cynnwys y cod fel atodiad.

Cynllun marcio

Defnyddir y cynllun marcio canlynol:

Enghraifft

Yn blynyddoedd blaenorol defnyddwyd iaith mathemategol Sage (wedi’i ysgrifennu mewn Python) o wythnosau 6 i 11, felly mar rhai o’r esiamplau gwaith cwrs yn cynnwys Sage. Anwybyddwch ochr yna o’r esiamplau canlynol:

Mae ateb enghreifftiol ar gael fan hyn.

Mae sut fyddai’r ateb enghreifftiol wedi cael ei farcio fan hyn.

Casgliad o enghraifftiau o blynyddoedd blaenorol (yn amal yn defnyddio Sage yn lle Python).

Cyflwyno

Fe allwch gyflwyno’r gwaith yn naill ai Saesneg neu yng Nghymraeg.

Gweler y fersiwn Saesneg ar gyfer manylion cyflwyno a dyddiadau cau.